bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Druki do pobrania

Druki umieszczone na niniejszej stronie nie są wzorami obowiązującymi posiadają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy

ROZPOCZĘCIE BUDOWY/ROBÓT

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w doc. i pdf
Informacja zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa w doc. i pdf
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i sporządzeniu planu BIOZ w doc. i pdf
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w doc. i pdf


ZAKOŃCZENIE BUDOWY/ POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE


Zawiadomienie o zakończeniu budowy w doc. i pdf
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w doc. i pdf
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy w doc. i pdf
Karta informacyjna w doc. i pdf
Oświadczenie inwestora w doc. i pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o Zakończeniu budowy w doc. i pdf
Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych w doc. i pdf


POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST


Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w doc. i pdf
Zgłoszenie przez wykonawcę wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu w doc. i pdfOpublikował: ADMIN LIPNO
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: ADMIN LIPNO
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 10 877